Filharmonia-logo
Tytuł artykułu

Historia Filharmonii Koszalińskiej

Ozdobnik - nuty
Orkiestra symfoniczna Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki  jest najstarszą - powstałą w 1956 r., tego typu instytucją na Pomorzu Środkowym. Jest finansowana z budżetu Miasta Koszalina, a także dofinansowywana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. 

Filharmonia Koszalińska organizuje ok. 140 koncertów rocznie, z czego połowa z nich stanowi koncerty symfoniczne. Większość z tych koncertów odbywa się w efektownej pod względem architektonicznym siedzibie instytucji, która charakteryzuje się doskonałymi warunkami akustycznymi. Ponadto Filharmonia Koszalińska jest organizatorem licznych koncertów w regionie Pomorza Środkowego i Zachodniego. Orkiestra wielokrotnie w swej historii koncertowała poza granicami Polski: w Czechosłowacji, Danii, Francji, Szwecji, na Ukrainie, we Włoszech, a szczególnie często w Niemczech.

FK jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Organowego, największej tego typu imprezy w Polsce. Festiwal ten należy również do jednych z trzech najstarszych w Polsce (od roku 1967).  Koncerty festiwalu prezentowane są w miesiącach wakacyjnych w katedrze koszalińskiej, w której znajdują się unikatowe organy z XIX oraz w innych świątyniach w regionie. Melomani mogą wysłuchać, zarówno dzieła organowe, jak i kameralne, symfoniczne oraz wokalno-instrumentalne.

FK realizuje także cykl koncertów edukacyjnych dla całych rodzin pn. „Familijny Park Sztuki”, gdzie z wykorzystaniem różnych metod i dziedzin sztuki wprowadza się początkującego melomana w świat muzyki.
Orkiestra symfoniczna Filharmonii Koszalińskiej nagrała 13 płyt kompaktowych. Na szczególną uwagę zasługuje płyta poświęcona twórcom koszalińskim (A. Cwojdziński, K. Rozbicki, A. Szymczewska) oraz pierwsze w historii nagranie na CD 2 koncertów fortepianowych Henryka Melcera (J. Ławrynowicz – fortepian, R. Silva – dyrygent). Płyta ta w 2007 r. stała się „Fonograficzną rewelacją roku” miesięcznika muzycznego „Muzyka 21”. 
Od 2017 r. I dyrygentem FK jest Jakub Chrenowicz, a dyrygentem honorowym Massimiliano Caldi.

Sponsorzy:

       sponsor-toyota   sponsor-elfa  

© 2019 Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki w Koszalinie

Wykonanie: WEBSERWIS