Filharmonia-logo
Tytuł artykułu

Oferta dla sponsorów

Ozdobnik - nuty

Filharmonia Koszalińska jest instytucją działającą w obszarze upowszechniania kultury. Każdego roku organizowanych jest ponad 100 wydarzeń muzycznych angażujących do współpracy lokalne media, firmy prywatne, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe. 

Zostając Sponsorem lub Partnerem przyczyniają się Państwo do wzbogacenia naszej oferty artystycznej. Z drugiej strony każda forma współpracy daje możliwości promocji Państwa działalności, oraz zapewnia niewątpliwy prestiż wynikający z pełnienia roli mecenasa sztuki. 

Zapraszamy do współpracy

Partner

Brązowy Sponsor

Srebrny Sponsor

Złoty Sponsor

Możliwość wykorzystania logo Filharmonii oraz zdjęć z organizowanych w ramach współpracy działań

yes

yes

yesyes

Możliwość organizowania własnych akcji promocyjnych oraz marketingowych w formie konkursów o tematyce muzycznej na filharmonicznym profilu facebook

yes

yesyesyes

Logo Sponsora na afiszach koncertów symfonicznych, w programach koncertowych oraz na banerach reklamowych

 

yes

yesyes

Oficjalne podziękowania dla Sponsora składane przy okazji koncertu kończącego sezon artystyczny

 

yes

yesyes

Logo Sponsora na stronie internetowej Filharmonii wraz z linkiem przekierowującym na witrynę Sponsora

 

 

yes

yes

Miejsce na reklamę (roll-up, slajd) we foyer podczas koncertów

 

 

yes

yes

Możliwość umieszczenia reklamy na 2 samochodach filharmonii (folie o rozmiarach 40x20cm – samochód osobowy i 90x60 cm – samochód ciężarowy)

 

 

 

yes

Możliwość dwuminutowego wystąpienia przedstawiciela sponsora na rozpoczęciu sezonu artystycznego (wrzesień)

 

 

 

yes

Możliwość zakupu biletów zbiorowych (min. 10 szt.) w obniżonych cenach.

 

 

 

yes

Podwójne zaproszenia na piątkowe koncerty abonamentowe oraz koncerty Międzynarodowego Festiwalu Organowego.

wg. ustaleń

5 szt.

15 szt.

40 szt.

Wkład finansowy wnoszony przez Sponsora /Partnera (netto)

0 zł *

750 zł

2500 zł

5000 zł

* Ewentualne koszty wynikające ze współpracy w zakresie organizacji wspólnych przedsięwzięć Partner pokrywa ze środków własnych. Partnerstwo może dotyczyć np. usług związanych z promocją lub organizacją koncertów.


ZASADY WSPÓŁPRACY DLA SPONSORÓW 

Każda forma sponsoringu wymaga uzgodnienia stron, co do zakresu i formy wsparcia oraz zgody formalnej Filharmonii Koszalińskiej do udziału w sponsoringu. 
Przygotowanie (projekt, produkcja) wszystkich materiałów reklamowo - promocyjnych leży po stronie sponsora.
Pierwszeństwo do danej opcji ma sponsor o większym wkładzie. 
W przypadku sponsorów o równym wkładzie o pozycji sponsora w danym elemencie decyduje kolejność przystępowania do sponsoringu. 
Partnerami stają się firmy i organizacje współpracujące przy organizacji koncertów Filharmonii Koszalińskiej, których wkład trudno jest wycenić wartościowo lub jest niższy od progu sponsora brązowego, jednak przyczynia się on do realizacji poszczególnych elementów imprezy. 
Do Partnerów należą również instytucje, organizacje i firmy, które wesprą nasze działania w formie wolontariatu - przedstawiciele Partnera będą tym samym wspomagać filharmonię w jej działalności w różnych funkcjach przewidzianych dla wolontariuszy. 

INFORMACJE DODATKOWE 

Filharmonia Koszalińska jest instytucją otwartą na współpracę w zakresie promocji realizowanych działań. Naszym celem jest prezentacja i upowszechnianie muzycznego dorobku polskiej kultury narodowej oraz najbardziej wartościowych dzieł światowej literatury muzycznej.

Aby informować o naszych koncertach rocznie wywieszamy na słupach ogłoszeniowych, sklepach, centrach handlowych, urzędach oraz innych miejscach publicznych 3000 tys. afiszów. Korzystamy także z billboardów przy głównych ciągach komunikacyjnych Koszalina i siatek wielkoformatowych (np. koszaliński ratusz, katedra). Dystrybuujemy podczas koncertów ponad 2000 tys. książek programowych, które omawiają repertuar i wykonawców. O naszych koncertach informują m.in. media lokalne (Głos Koszaliński, Miasto, Telewizja MAX, Telewizja Szczecin, Radio Koszalin, Radio ESKA), jak i ogólnopolskie (Muzyka 21). W ciągu roku naszą stronę internetową odwiedza prawie 25 tys. osób. Można nas znaleźć także na Facebooku.

Od 2013 roku dysponujemy salą koncertową mogącą pomieścić 518 osób na której organizowane są koncerty. Będąc sponsorem przyczynicie się Państwo do wzbogacenia naszej oferty muzycznej. Dodatkowo firma sponsora kojarzona będzie z pełnienia roli mecenasa sztuki wysokiej, co obok korzyści prestiżowych i satysfakcji, może mieć również wymiar biznesowy dla Państwa.

Zachęcamy do współpracy w dobrym tonie i skorzystania z pakietu dla sponsorów.

Sponsorzy:

       sponsor-toyota   sponsor-elfa  

© 2019 Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki w Koszalinie

Wykonanie: WEBSERWIS