Filharmonia-logo
Tytuł artykułu

Praca

Ozdobnik - nuty

FILHARMONIA KOSZALIŃSKA im. St. Moniuszki w Koszalinie


OGŁASZA PRZESŁUCHANIA NA STANOWISKO:


Muzyk orkiestrowy – altówka tutti

 

Program przesłuchania:

 

1.      I część koncertu klasycznego z kadencją

2.      Partie orkiestrowe:

·         P. Czajkowski – VI Symfonia h-moll  „Patetyczna”  – cz. I t. 19 - 62

·         F. Mendelssohn – IV Symfonia C-dur „Włoska” – cz. IV t. 1 – 64, 73 – 182 

·         P. Czajkowski -  „Dziadek do orzechów” – (miejsca ósemkowe)

          – Uwertura (Allegro giusto)  i Trepak (Molto vivace)

·         F. Schubert – IV Symfonia c-moll „Tragiczna” cz. IV t. 85 – 112, 373 -  400

 

Przesłuchania odbędą się 11.01.2020 r. o  godz. 10.00. Zapewniamy akompaniatora z Koszalina, z którym należy się wcześniej skontaktować. Wszelkie informacje, także dot. wymaganych partii orkiestrowych, można uzyskać pod nr tel. (94) 342-36-96. 

Podania wraz z CV oraz wypełnionym oświadczeniem prosimy kierować na adres: Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki, ul. Piastowska 2, 75-400  Koszalin lub e-mail: sekretariat@filharmoniakoszalinska.pl do 9.01.2020 r.

Warunkiem przystąpienia do przesłuchań jest złożenie kaucji gotówkowej w kwocie 50,00 zł w kasie Filharmonii, najpóźniej do chwili rozpoczęcia przesłuchań.  Kaucja gotówkowa podlega zwrotowi po zakończeniu przesłuchań i dokonaniu wyboru muzyka spośród zgłoszonych kandydatów, poza muzykiem wyłonionym do zatrudnienia w Filharmonii. W jego przypadku kaucja podlega zwrotowi niezwłocznie  po podpisaniu umowy o pracę i przystąpieniu do pracy. W przypadku niespełnienia tych warunków kaucja ulega przepadkowi na rzecz Filharmonii.


ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

-Sprzątaczka-

ZADANIA:
  •  sprzątanie pomieszczeń Filharmonii po każdym dniu roboczym;
  •  zgłaszanie usterek i awarii przełożonemu lub innym osobom z kierownictwa;
  •  pobieranie z magazynu środków i narzędzi do utrzymania czystości;
  •  wykonywanie w zakresie rodzaju powierzonej pracy innych czynności, zadań i obowiązków zleconych przez przełożonego.

WARUNKI PRACY:
  • praca w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz, w siedzibie Filharmonii i poza nią, w równoważnym i przerywanym czasie pracy we wszystkie dni tygodnia w zależności od potrzeb.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 

niezbędne

pożądane

wykształcenie

-

-

doświadczenie

-

praca o podobnym profilu

umiejętności

Ø  samodzielny dobór metod pracy;

Ø  samodzielne wykonywanie pracy;

Ø  kondycja fizyczna.

 

cechy osobowe

Ø  poczucie odpowiedzialności;

Ø  dokładność;

Ø  schludność;

Ø  rzetelność;

Ø  pracowitość.

Ø  takt i uprzejmość.

 


WYMAGANE DOKUMENTY:

  • CV z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

 

          Oferty pracy należy składać na adres:

Filharmonia Koszalińska im. St. Moniuszki w Koszalinie ul. Piastowska 2 do dnia 15.XII.2017 r.

SEKRETARIAT p. C-209

OGŁASZA PRZESŁUCHANIA
NA STANOWISKO:


Muzyk orkiestrowy – altówka tutti

Program przesłuchania:

1.     I część koncertu klasycznego z kadencją

2.     Partie orkiestrowe:

·         P. Czajkowski – VI Symfonia h-moll  „Patetyczna”  – cz. I t. 19 - 62

·         F. Mendelssohn – IV Symfonia C-dur „Włoska” – cz. IV t. 1 – 64, 73 – 182 

·         P. Czajkowski -  „Dziadek do orzechów” – ( miejsca ósemkowe)

          – Uwertura ( Allegro giusto)  i Trepak (Molto vivace)

·         F. Schubert – IV Symfonia c-moll „Tragiczna” cz. IV t. 85 – 112, 373 -  400


Przesłuchania odbędą się 24.02.2017 r. o  godz. 12.00 w sali koncertowej FK. Służymy pomocą w skontaktowaniu się z akompaniatorem z Koszalina. Wszelkie informacje, także dot. programu przesłuchania oraz wymaganych partii orkiestrowych, można uzyskać pod nr tel. (94) 342-36-96.

Podania wraz z CV prosimy kierować na adres:

Filharmonia Koszalińska

im. Stanisława Moniuszki

ul. Piastowska 2

75-400  Koszalin

lub

e-mail: sekretariat@filharmoniakoszalinska.pl


Sponsorzy:

   sponsor-medicalbeta     sponsor-toyota     sponsor-flens     sponsor-elfa     sponsor-kuncer     sponsor-radewrosnowo

© 2020 Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki w Koszalinie

Wykonanie: WEBSERWIS