Filharmonia-logo
Tytuł artykułu

Koncert symfoniczny

Opis koncertu

Ozdobnik - nuty

Zdjecie orkiestra2.jpg

Godzina koncertu25.09.2015 r., godz. 18:30

Miejsce koncertuKoszalin, Filharmonia Koszalińska

Opis rozszerzony:

Wojciech Semerau-Siemianowski dyrygent 
Katarzyna Stenzel 
Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej

Piotr Moss „Ptak Ugui”
Wolfgang Amadeusz Mozart Symfonia D-dur „Praska” KV 504

Wojciech Semerau-Siemianowski
urodził się w rodzinie muzyków. Już od najmłodszych lat miał możliwość obcowania ze sztuką i jej twórcami. Podczas nauki w szkołach podstawowej i średniej kształcił się w klasach fortepianu Ireny Kirjackiej i Elżbiety Karaś-Krasztel. Równolegle z rozwojem artystycznym pogłębiał swoją wiedzę ogólną, czego efektem były studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Studia muzyczne odbywał w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie fortepianu Ewy Pobłockiej oraz w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie dyrygentury Tomasza Bugaja. W 2008 zadebiutował w Filharmonii Narodowej prowadząc swój koncert dyplomowy. Już podczas studiów związał się z Teatrem Wielkim  Operą Narodową – na wiele lat, pełnił w iej obowiązki asystenta dyrygenta i dyrygenta. Podczas lat spędzonych w Operze Narodowej miał możliwość współpracy z uznanymi dyrygentami, takimi jak Tomasz Bugaj, Valery 
Giergiew, Tomas Hanus, Gabriel Chmura i inni. Przełomowym momentem w karierze młodego dyrygenta było poprowadzenie przedstawienia Turandot Giacomo Pucciniego w trybie nagłego zastępstwa. Sukces tego wieczoru zaowocował wieloma propozycjami zawodowymi. Od czerwca 2011 objął obowiązki dyrektora artystycznego Opery 
Szczecińskiej stając się najmłodszym szefem teatru operowego w Polsce. Efektem jego pracy na tym stanowisku były liczne sukcesy nowych przedstawień, znakomite recenzje oraz uznanie środowiska melomanów – choćby w postaci nagrody Bursztynowego Pierścienia za najlepsze przedstawienie 2012 roku. Współpracuje z wieloma filharmoniami i operami w kraju i za granicą.

Katarzyna Stenzel
wykształcenie średnie (2004-09) zdobyła w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Dubois w Koszalinie, wyższe zaś na Wydz. Aktorskim PWSFTv i Teatralnej w Łodzi (2009-05). Wokalna i teatralna droga Artystki wiodła początkowo przez amatorskie chóry i teatry Koszalina i okolic, aby ukoronować ją w Studium im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. Powołała do scenicznego życia liczne sztuki z wielkiego repertuaru scenicznego,  – tu zaznaczyła się współpraca z BTD w Koszalinie (m.in. warsztaty dla dzieci). Emploi artystki wzbogaciły doświadczenia filmowe – m.in. warsztaty z Janem Jakubem Kolskim (etiudy filmowe i inne doświadczenia w świecie filmu… Sukcesy wzbogaciła II nagroda w konkursie na Festiwalu Dobrej Piosenki w Częstochowie. Wykształcenie wyższe uzyskała na Wydziale Aktorskim PWSF,Tv i T – w Łodzi.

BILETY: 25, 30, 35 zł
Sprzedaż: kasa biletowa Filharmonii Koszalińskiej 
Kasa otwarta od poniedziałku do piątku w godz godz. 11.00-15.00 oraz na godzinę przed rozpoczęciem koncertu.

Sponsorzy:

       sponsor-toyota   sponsor-elfa  

© 2019 Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki w Koszalinie

Wykonanie: WEBSERWIS