Filharmonia-logo
Tytuł artykułu

Koncert symfoniczny

Opis koncertu

Ozdobnik - nuty

Zdjecie orkiestra2.jpg

Godzina koncertu9.10.2015 r., godz. 18:30

Miejsce koncertuKoszalin, Filharmonia Koszalińska

Opis rozszerzony:

Marek Pijarowski dyrygent
Wawrzyniec Szymański waltornia
Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej

Gioacchino Rossini Uwertura do opery „Wilhelm Tell”
Ryszard Strauss I koncert na róg Es-dur op. 11
Ludwig van Beethoven II symfonia D-dur op. 36

Marek Pijarowski 
Urodzony w 1951 roku we Wrocław, podczas nauki w Liceum Muzycznym opanował grę na kilku instrumentach, m.in. fortepian (jako główny), skrzypce, obój i organy. Studia dyrygenckie ( dyplom z wyróżnieniem ) odbył we wrocławskiej Akademii Muzycznej u Tadeusza Strugały i uzupełniał je w latach 1971-1973 na Międzynarodowych Kursach Muzycznych w Weimarze, pracując pod kierunkiem znakomitego dyrygenta łotewskiego - Arvida Jansonsa. W roku 1977 uzyskał stypendium rządu austriackiego i przez 9 miesięcy przebywał we Wiedniu, doskonaląc swe umiejętności u prof. Carla Oesterreichera w słynnej Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. W tym czasie miał okazję bezpośrednio zetknąć się ze sztuką dyrygencką takich mistrzów batuty jak, Herbert von Karajan, Leonard Bernstein, Zubin Mehta, Georg Solti czy Claudio Abbado.

Pracę etatową rozpoczął w 1974 jako asystent dyrygenta Filharmonii Wrocławskiej. W tym samym roku w grudniu wziął udział w Ogólnopolskim Konkursie Dyrygenckim w Katowicach, na którym (będąc najmłodszym uczestnikiem) zdobył I nagrodę oraz specjalna nagrodę orkiestry Filharmonii Śląskiej. Sukces ten zaowocował licznymi zaproszeniami, m. in. do Filharmonii Narodowej i WOSPR-u .
W 1975 roku otrzymał stanowisko II dyrygenta, a w 1980 został powołany na stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Wrocławskiej, którą kierował do 2002 roku będąc również w początkowym okresie odpowiedzialnym za organizację Międzynarodowego Festiwalu Oratoryjnego i Kantatowego “Wratislavia Cantans” Współpracował także z Filharmonią Krakowską jako jej I dyrygent, a z Filharmonią Pomorska w Bydgoszczy związany był jako stały gościnny dyrygent tego zespołu.
W latach 2002-2005 był dyrektorem artystycznym i I dyrygentem Filharmonii im. A. Rubinsteina w Łodzi . Obecnie pełni funkcję dyrygenta-szefa Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Poznańskiej. Od 

ponad 40 lat nieprzerwanie prowadzi ożywioną działalność dyrygencką koncertując ze wszystkimi orkiestrami filharmonicznymi i radiowymi w Polsce. Wielokrotnie prowadził również koncerty z polskimi zespołami poza granicami kraju, m.in. z Filharmonią Narodową (Niemcy), NOPSPR-em (Hiszpania, Paryż), Filharmonią Krakowską (Francja), Sinfonią Varsovią (Hiszpania), Filharmonią Łódzką (Włochy, Hiszpania) oraz szereg tourneé z Filharmonią Wrocławską, m.in. w Hiszpanii, Francji, Włoszech, Niemczech, Holandii.
Dokonał wielu archiwalnych nagrań dla potrzeb Polskiego Radia. Był stałym dyrygentem Eastern Music Festival w Greensboro w USA oraz Texsas Music Fesival w Houston. Współpracuje obecnie ściśle z Orkiestrą Prezydencką w Ankarze. Dyrygował w większości krajów europejskich oraz w Egipcie, Izraelu, Kanadzie, Chinach, USA, Meksyku i Korei Płd. 

 W okresie od 1980 do 2000 roku pełnił funkcję dyrektora artystycznego Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej we Wrocławiu a w latach 1986-1987 dyrektora artystycznego Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach.


Od wielu lat związany jest z Akademia Muzyczną im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, w której prowadzi klasę dyrygentury pełniąc jednocześnie funkcję Kierownika Katedry Dyrygentury oraz wcześniej - funkcję prorektora tej Uczelni. W październiku 2006 r. objął stanowisko profesora dyrygentury na warszawskim Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Wielu jego absolwentów kieruje instytucjami muzycznymi w kraju i za granicą – Jacek Rogala, Jan Miłosz Zarzycki, Wojciech Rodek, Michał Nesterowicz. Był recenzetem wielu przewodów doktorskich ( W.Rodek, J. Kaspszyk ), habilitacyjnych ( W. Sutryk, K. Bukat) , postępowań o nadanie tytułu profesora sztuk muzycznych ( J.Salwarowski, T. Bugaj, R. J. Delekta, M.J. Błaszczyk, Z. Rychert, W Michniewski) a także recenzentem w postępowaniach o nadanie tytułu doktora honoris causa wybitnym mistrzom batuty m.in T. Strugale, G. Chmurze, H. Rilingowi, K. Masurowi i St. Skrowaczewskiemu.
Jest przewodniczącym jury Międzynarodowego Przeglądu Młodych Dyrygentów im. W. Lutosławskiego w Białymstoku oraz jurorem Międzynarodowego Konkursu Dyrygenckiego im. G. Fitelberga w Katowicach.
W roku 1997 z rąk Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora sztuki muzycznej.

Odznaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Orderem Gloria Artis.

Wawrzyniec Szymański 
Urodził się w 1989 r. w Lublinie. Edukację muzyczną rozpoczął w wieku 11 lat w PSM I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu, w klasie waltorni Krzysztofa Spiesza. W tym czasie otrzymał wyróżnienie na Konkursie Młodego Muzyka w Szczecinku (2007 r.) oraz wyróżnienie na Ogólnopolskim Przesłuchaniu Instrumentów Dętych w Katowicach (2008 r.) oraz I miejsce w Konkursie „Etiuda" w Szczecinie (2008  r.). Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną II st. im. S. Moniuszki w Jeleniej Górze w klasie Ryszarda Kurzaka. Jeszcze przed ukończeniem szkoły muzycznej rozpoczął studia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie tegoż pedagoga, które ukończył z wyróżnieniem w czerwcu 2013 roku. W czasie studiów otrzymał 3 nagrodę (2 nie przyznano) na V Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. M. Spisaka.
W roku 2010 był muzykiem Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus. Od stycznia 2011 pracuje na stanowisku pierwszego waltornisty w Filharmonii im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu. Od marca 2014 roku jest studentem w klasie Prof. Roberta Langbeina w Hochschule für Musik Carl Maria von Weber w Dreźnie.
W lutym i marcu 2015 występował jako solista z Landeskapelle Eisenach. W sierpniu 2015 roku rozpoczął pracę na stanowisku waltornisty solisty w Mittelsachsisches Theater we Freibergu.

BILETY: 25, 30, 35 zł
Sprzedaż: kasa biletowa Filharmonii Koszalińskiej 
Kasa otwarta od poniedziałku do piątku w godz godz. 11.00-15.00 oraz na godzinę przed rozpoczęciem koncertu.

Sponsorzy:

       sponsor-toyota   sponsor-elfa  

© 2019 Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki w Koszalinie

Wykonanie: WEBSERWIS