Daty:

15 sierpnia 2020 r. (sobota), godz. 19:00

Wstęp wolny :)

Wykonawcy:

Karol Gołębiowski - organy
Zespół muzyki cerkiewnej "Oktoich"
Grzegorz Cebulski - dyrygent

Program części organowej: Jan Sebastian Bach – Preludium i fuga G-dur BWV 541, Julius Reubke – Sonata c-moll (na temat Psalmu nr 94)
Program II części: Anonim XV w. - „Królu Niebieski, Pocieszycielu” - hymn do Ducha Świętego, Artem Wedel - „Zmartwychwstania dzień!” - kanon paschalny Świętego Jana Damasceńskiego, Metropolita Jonatan (Jeletskich) - „Błogosławieni, których wybrałeś” - werset z nabożeństwa żałobnego, Aleksander Frunza - „Wielbi dusza moja Pana” - hymn z nabożeństwa Jutrzni niedzielnej - solo: Paulina Boreczko-Wilczyńska, Ławra Kijowsko-Pieczerska - „Objęcia ojcowskie” - stichira niedzieli o synu marnotrawnym, opr. s. Julianna (Denisowa) - „Tobą raduje się wszelkie stworzenie” - hymn ku czci Bogurodzicy - śpiew grecki, Patriarcha Gruzji Eliasz II – „Kyrie eleison”, Muzyka monasteru Piuchtickiego - „Rozdzielili między siebie moje szaty”- solo: Dawid Dubec, Hilarion Alfiejew - „Komnatę Twoją widzę ozdobioną” - hymn z Pasji wg Świętego Mateusza - solo: Anna Wilczyńska,
Anonim XVI w. - „Ciało Chrystusa przyjmijcie” - wers komunijny ze zbiorów irmologionu monasteru Supraskiego - solo: Piotr Karpeta, Hilarion Alfiejew – „W królestwie Twoim pamiętaj o nas, Panie”