data:

12 listopada 2022 r., godz. 18.00

bilety - cegiełki:

I strefa - 150 zł
II strefa - 120 zł

VII koncert charytatywny koszalińskiej fundacji „Zdążyć z miłością”, z którego dochód zostanie w całości przeznaczony na rzecz Podopiecznych Fundacji, w tym również na rzecz uchodzców wojennych z Ukrainy.