data:

17 maja 2023 r., godz. 18:00

wstęp wolny - wejściówki w kasie filharmonii

Narodowa Kapela Bandurzystów Ukrainy jako zespół działa od ponad 100 lat (dokładnie od 1918 roku). Od 1997 roku występuje pod statusem instytucji narodowej. O ukraińskich bandurzystach w polskich źródłach pisanych po raz pierwszy wspomniano już w 1441 roku. Uznawana jest za wyjątkowy fenomen dziedzictwa kulturowego narodu ukraińskiego.

Początki Narodowej Kapeli Bandurzystów sięgają 1918 roku, kiedy to Wasyl Jemeć założył kapelę w Kijowie. W 1925 powstała Kapela w Połtawie, aby w 1935 połączyć się w jeden zespół. Podczas II wojny światowej Kapela pod kierownictwem Hryhorija Kytastego emigruje do USA, gdzie do dzisiaj działa jako Ukraińska Kapela Bandurzystów USA im. Tarasa Szewczenki z siedzibą w Detroit. W Ukrainie powojennej Kapela Bandurzystów wznowiła pracę w 1946 roku pod kierownictwem Oleksandra Minkiwskiego. Od 2009 r. zespołem kieruje Jurij Kuracz. Narodowa Kapela Bandurzystów Ukrainy to zespół złożony z ponad 50. zawodowych bandurzystów, będących równocześnie chórzystami i solistami. Repertuar składa się z pieśni patriotycznych, ludowych, a także kompozycji współczesnych.

Dyrygenci to Aleksandr Bojar i Jurij Kurach (dyrektor generalny i artystyczny zespołu - słynny chórmistrz, dyrygent chóru, pedagog, Ludowy Artysta Ukrainy). Kierownik muzyczny kapeli to Vołodymyr Marunich.

Sama bandura z kolei to ukraiński instrument ludowy, który jest bardzo symboliczny. Był wzorowany na kobzie ukraińskiej. To właśnie wędrujący od wsi do wsi kobziarze przekazywali pieśniami informacje o zwycięskich bitwach czy wyprawach kozackich. Także dzięki nim przetrwały pieśni ludowe. W latach 30. XX wieku byli prześladowani. Granie na bandurze i włóczenie się od wsi do wsi groziło aresztowaniem, a nawet śmiercią. Bandura stała się więc symbolem narodowym Ukrainy.

Organizatorami koncertu są Zarządy Oddziału i Koła w Koszalinie Związku Ukraińców w Polsce oraz Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki.

Podczas koncertu zbierane będą środki na wsparcie Sił Zbrojnych Ukrainy.