zespół "SONECZKO" z Żytomierza

daty:

  • 30 kwietnia 2022 r., godz. 17:00

bilety:

cegiełki (wyłącznie za gotówkę) - 50,00 zł

wykonawcy:

zespół "SONECZKO" z Żytomierza

Organizatorem koncertu jest koszalińskie koło Związku Ukraińców w Polsce, które pisze o nim tak:

А тут відомості про колектив українською і польською мовами:

Хореографічний ансамбль танцю «Сонечко» було створено восени 1973 року у Житомирському міському Палаці піонерів Михайлом та Тетяною Гузун, За роки своєї роботи ансамбль здобув широке визнання та кількість його учасників збільшилась до 500.
Прагнення керівників більш професійного вивчення основ хореографії призвело до відкриття у 1993 році Житомирської міської школи хореографічного мистецтва. Засновником школи стала Житомирська міська рада, а директором з моменту створення школи та до сьогодні є Михайло Гузун.
Концертні програми ансамблю – це хореографічні композиції, сюїти, мініатюри, танці народів світу.
Основа кожного концертного виступу ансамблю "Сонечко", українські народні танці, танці нашого рідного Полісся.
Майстерність та творчі досягнення ансамблю відзначені присвоєнням почесного звання "Зразковий художній колектив" у 1986 році та почесного звання "Народний художній колектив" у 1995 році.

Ансамбль танцю "Сонечко" Житомирської міської школи хореографічного мистецтва та обласного Центру хореографії є:

• лауреатом багатьох Всеукраїнських та міжнародних фестивалів та конкурсів;
• володарем Гран-прі Перших Молодіжних Дельфійських ігор;
• володарем Гран-прі I Всеукраїнського фестивалю-конкурсу професійних та аматорських хореографічних колективів ім. П.Вірського.

Ансамбль бере активну участь у всіх заходах, що проводяться у місті, області, країні та за її межами. Неодноразово ансамбль виступав у Польщі, Болгарії, Чехії, Австрії, Італії, Угорщині, Іспанії, Португалії, Франції, Німеччині, Румунії, Молдові, Литві, Естонії.
У грудні 2013 року Міністерством культури України творчому колективу танцю "Сонечко" надано статус академічного.

Керують творчим колективом Народні артисти України, Почесні громадяни м. Житомира, професори Тетяна та Михайло Гузун.

Żytomierski przykładowy zespół taneczny "Słoneczko" Miejskiej Szkoły Sztuki Choreograficznej w Żytomierzu.

Zespół tańca choreograficznego „Słoneczko” powstał jesienią 1973 roku w Żytomierzu w Pałacu Pionierów. Założycielami tego zespołu byli Michał i Tatiana Guzunowie.
Na przestrzeni lat zespół zyskał szerokie uznanie i liczba jego uczestników wzrosła do 500. Chęć liderów bardziej profesjonalnego poznania podstaw choreografii doprowadziła do otwarcia w 1993 roku w Żytomierzu Miejskiej Szkoły Sztuki Choreograficznej. Założycielem szkoły została rada miejska Żytomierza, a Mychajło Guzun od początku istnienia szkoły jest jej dyrektorem.
Programy koncertowe zespołu to kompozycje choreograficzne, suity, miniatury, tańce narodów świata.
Podstawą każdego koncertowego występu zespołu „Słońce” są ukraińskie tańce ludowe, tańce jego poleskiego kraju.
Umiejętności i osiągnięcia twórcze zespołu zostały nagrodzone honorowym tytułem „Wzorowego”.

Zespół taneczny „Słońce” Miejskiej Szkoły Sztuki Choreograficznej w Żytomierzu i Regionalnego Centrum Choreografii to:

• zwycięzca wielu ogólnoukraińskich i międzynarodowych festiwali i konkursów;
• zdobywca Grand Prix I Młodzieżowych Igrzysk Delfickich;
• zdobywca Grand Prix I Ogólnoukraińskiego festiwalu - konkursu choreograficznego profesjonalnych i amatorskich zespołów nazwane na cześć P. Virskiego.

Zespół bierze czynny udział we wszystkich wydarzeniach organizowanych w mieście, regionie, kraju i za granicą. Zespół wielokrotnie występował w Polsce, Bułgarii, Czechach, Austrii, Włoszech, Węgrzech, Hiszpanii, Portugalii, Francja, Niemczech, Rumunii, Mołdawii, Litwie, Estonii.
W grudniu 2013 r. Ministerstwo Kultury Ukrainy przyznało zespołowi twórczego tańca „Słoneczko” status akademicki.
Zespołem kreatywnym kierują Ludowi Artyści Ukrainy, Honorowi Obywatele Żytomierza, profesorowie Tatiana i Mychajło Guzunowie.