Trwa 54 Międzynarodowy Festiwal Organowy

W ramach festiwalu 1.08 w Bobolicach, 2.08 w Szczecinku, 3.08 w Sarbinowie, 4.08 w Ustroniu Morskim, 5.08 w Darłowie i 7.08 w Koszalinie zabrzmi I i II Suita na orkiestrę wojskową op. 28 nr 1 i 2 Gustawa Holsta.

Orkiestra pod batutą Jakuba Chrenowicza właśnie je ćwiczy.

DSC03867-1

UWAGA - dot. koncertu Artura Rojka w ramach trasy "KUNDEL"

Posiadaczy biletów na koncert Artura Rojka, z powodu pandemii przeniesiony z 16 marca 2020 r. na 30 października 2020 r. uprzejmie prosimy o zgłoszenie się do kasy Filharmonii Koszalińskiej.

UWAGA - oferta pracy:

Filharmonia Koszalińska im. St. Moniuszki w Koszalinie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

-Sprzątaczka-

ZADANIA:
• sprzątanie pomieszczeń Filharmonii Koszalińskiej po każdym dniu roboczym;
• zgłaszanie usterek i awarii przełożonemu lub innym osobom z kierownictwa;
• pobieranie z magazynu środków i narzędzi do utrzymania czystości;
• wykonywanie w zakresie rodzaju powierzonej pracy innych czynności, zadań i obowiązków zleconych przez przełożonego.

WARUNKI PRACY:
• praca w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz, w siedzibie Filharmonii Koszalińskiej i poza nią, w równoważnym i przerywanym czasie pracy we wszystkie dni tygodnia w zależności od potrzeb.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 samodzielny dobór metod pracy;
 samodzielne wykonywanie pracy;
 dobra kondycja fizyczna;

 poczucie odpowiedzialności;
 dokładność;
 schludność;
 rzetelność;
 pracowitość.

Pożądane doświadczenie w pracy o podobnym profilu, a także takt i uprzejmość.

• Kandydaci proszeni są o przesłanie CV, zawierającego informacje, o których mowa w art. 22 (1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r, Kodeks pracy (t. j. Dz.U z 2019 r. poz. 1040, 1043.), imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
• Do zgłoszenia należy dołączyć poniższe oświadczenie Kandydata:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie aplikacyjnej, przez Filharmonię Koszalińską w Koszalinie, ul. Piastowska 2, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w którym uczestniczę.
Brak złożenia przez kandydata powyższego oświadczenie skutkować będzie pominięciem przez Filharmonię Koszalińską takiego zgłoszenia w przedmiotowym procesie rekrutacji.
Filharmonia zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Oferty można przesyłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: kadry@filharmoniakoszalinska.pl do 10.08.2020 r.

UDAŁO SIĘ!

Koncert symfoniczny, który z powodu deszczu został odwołany 28 czerwca, udało się zagrać 9 lipca o 13.30 na Rynku Staromiejskim w Koszalinie. Ledwie wybrzmiały ostatnie dźwięki orkiestry pod batutą Jakuba Chrenowicza i oklaski niezawodnej koszalińskiej publiczności, deszcz z chmur, które od dłuższego czasu groźnie wisiały nad ratuszem, zaczął padać. Melomanom i pogodzie gorąco dziękujemy! ;)DSC03601

Kultura to Twoja pasja? Skorzystaj ze stypendium!

Realizując Program Rozwoju Kultury „Koszalin 2018/2028”, samorząd Koszalina wprowadza stypendium w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Stypendium można otrzymać na: działania twórcze we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki; związane z upowszechnianiem kultury w zakresie: animacji i edukacji kulturalnej, organizacji wydarzeń artystycznych, warsztatów i szkoleń dla kadr kultury, udziału w wydarzeniach; działania dotyczące opieki nad zabytkami.

Szczegółowe informacje na temat warunków naboru oraz niezbędnych dokumentów uzyskać można w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Mickiewicza 26, pokój nr 5 i pokój nr 18. (informacja telefoniczna pod numerem 943488714 i 943488707) oraz na stronie www.koszalin.pl w zakładce KULTURA.
Wysokość stypendium: działania twórcze – 2.000-6.000 zł; upowszechnianie kultury – 1.000-5.000 zł; opieka nad zabytkami – 3.000-7.000 zł.

Wnioski można składać do 14 sierpnia 2020 r. w kancelarii Urzędu Miejskiego (Rynek Staromiejski 6-7).

Najnowsze ogłoszenia:

Posiadaczy abonamentów na trzeci kwartał sezonu artystycznego 2019/2020 prosimy o zgłoszenie się do kasy Filharmonii Koszalińskiej po zwrot pieniędzy za koncerty, które z powodu pandemii koronawirusa zostały odwołane, do końca 2020 roku.

Ogłoszenie:

Ze względu na zagrożenie koronawirusem sprzedaż biletów bezpośrednio przy katedrze przed koncertami głównymi 54. Międzynarodowego Festiwalu Organowego nie będzie prowadzona.

Bilety można kupić wyłącznie w kasie Filharmonii Koszalińskiej oraz poprzez stronę www.kupbilecik.pl

https://www.grafikkultury.pl/kgk-miesiecznik

Zachęcamy do lektury Koszalińskiego Grafika Kultury. :)