Kwietniowy Koszaliński Grafik Kultury już jest!

https://www.grafikkultury.pl/media/kgk/kgk-2021-04.pdf

Zachęcamy do lektury.

W zachwycie podszytym smutkiem i niepokojem wysłuchali melomani piątkowego koncertu w Filharmonii Koszalińskiej. Odbywał się od bowiem w ostatni wieczór przed zapowiedzianym lockdownem. Co nie zmienia faktu, że Magdalena Jakubska-Szymiec z orkiestrą prowadzoną przez Jana Jakuba Bokuna zagrała przepięknie!

DSC04314

Jakkolwiek okrutnie by to nie zabrzmiało, dziś jest ostatnia okazja, by nasycić się wspaniałą muzyką na żywo w wykonaniu wyśmienitej saksofonistki Magdaleny Jakubskiej-Szymiec z orkiestrą Filharmonii Koszalińskiej pod batutą Jana Jakuba Bohuna, a do tego - co ma wszakże niebagatelne znaczenie - w towarzystwie innych melomanów.:)

W kasie są jeszcze ostatnie bilety!

Zapraszamy!

Komunikat organizatora:

KONCERT "12 polskich tenorów & diva" z 08.03.2021 ZOSTAJE PRZENIESIONY

Z powodu obecnej sytuacji epidemiologicznej i ograniczeń w organizacji wydarzeń kulturalnych koncert "12 tenorów & diva" zaplanowany na 8 marca 2021 w Filharmonii Koszalińskiej w Koszalinie zostaje przeniesiony na 15 listopada 2021 (godzina rozpoczęcia koncertu ta sama).

Komunikat organizatora:

KONCERTY ARTURA ROJKA W DNIU 04.03.2021 ZOSTAJĄ PRZENIESIONE

Z powodu obecnej sytuacji epidemiologicznej i ograniczeń w organizacji wydarzeń kulturalnych koncerty Artura Rojka w ramach trasy „Kundel” zaplanowane na 4 marca 2021 w Filharmonii Koszalińskiej w Koszalinie zostają przeniesione.

Mamy świadomość, że to kolejne przełożone daty koncertów, ale niestety nie jest to od nas zależne. Dziękujemy za Państwa cierpliwość i mamy nadzieję, że wiosenne terminy będą finalnym zwieńczeniem trasy „Kundel”!

DO FILHARMONII KOSZALIŃSKIEJ WRACAJĄ KONCERTY SYMFONICZNE!

Od poniedziałku 8 lutego można będzie - to nowość! - rezerwować bilety na wszystkie koncerty symfoniczne, zaplanowane na trzeci kwartał sezonu artystycznego 2020-2021.

Od poniedziałku 1 marca bilety te będzie można kupić w kasie Filharmonii Koszalińskiej bądź za pośrednictwem portalu kupbilecik.pl.

Do wtorku 2 marca należy zrealizować rezerwacje.

Nie ma już do systemu abonamentów, nie ma natomiast przeszkód, by od razu zarezerwować i wykupić bilety na wszystkie koncerty.

Ceny biletów nadal są promocyjne - normalny w I strefie 28 złotych, ulgowy w I strefie i normalny w II strefie 24 złote, ulgowy w II strefie 20 złotych.

https://www.grafikkultury.pl/kgk-miesiecznik

Zachęcamy do lektury Koszalińskiego Grafiku Kultury, zawierającego m.in. repertuar koncertowy Filharmonii Koszalińskiej na trzeci kwartał sezonu artystycznego 2020-2021.

UWAGA - praca dla muzyka

Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki ogłasza przesłuchania na stanowisko MUZYK ORKIESTROWY - II skrzypce
(praca na zastępstwie)

Program przesłuchania:

 1. Wolfgang Amadeusz Mozart – Koncert skrzypcowy G-dur KV 216 lub D-dur KV 218 lub A-dur KV 219 cz. I lub II i III + kadencja
 2. Dwie orkiestrówki do wyboru:
  Bela Bartòk – Koncert na orkiestrę
  Wolfgang Amadeus Mozart – Symfonia Es-dur nr 39 (Finale)
  Franz Schubert – Symfonia nr 4 „Tragiczna” (cz. 4)
  Giuseppe Verdi – „Falstaff“, 2 Akt
 3. Trzy orkiestrówki do wyboru:
  Johann Brahms – Symfonia nr 1 (cz. 4); Koncert fortepianowy d-moll (cz. 3)
  Felix Mendelssohn-Bartholdy – Uwertura ze „Snu nocy letniej”; Scherzo ze „Snu nocy letniej”
  Wolfgang Amadeus Mozart – Uwertura z „Uprowadzenia z Seraju”

Przesłuchania odbędą się 5 marca 2021 r. o godz. 11.00.
Zapewniamy akompaniatora z Koszalina, z którym należy się wcześniej skontaktować. Wszelkie informacje, także dotyczące wymaganych partii orkiestrowych, można uzyskać pod nr tel. (94) 342-36-96.
Podania wraz z CV oraz wypełnionym oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych prosimy kierować na adres: Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki, ul. Piastowska 2, 75-400 Koszalin lub e-mail: sekretariat@filharmoniakoszalinska.pl do 1 marca 2021 r.

Warunkiem przystąpienia do przesłuchań jest wpłacenie kaucji gotówkowej w kwocie 50,00 zł w kasie Filharmonii, najpóźniej do chwili rozpoczęcia przesłuchań. Kaucja gotówkowa podlega zwrotowi po zakończeniu przesłuchań i dokonaniu wyboru muzyka spośród zgłoszonych kandydatów, poza muzykiem wyłonionym do zatrudnienia w Filharmonii. W jego przypadku kaucja podlega zwrotowi niezwłocznie po podpisaniu umowy o pracę i przystąpieniu do pracy.
W przypadku niespełnienia tych warunków kaucja ulega przepadkowi na rzecz Filharmonii.

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Filharmonię Koszalińską zawartych w złożonych dokumentach (m.in. cv, kopie dyplomów, świadectw i in.) w związku z prowadzoną rekrutacją na stanowisku:
…………………………………………………………………………………………………………………

                            ………………………………………
                           (data, czytelny podpis)

Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych składanych przez kandydatów ubiegających się o wolne stanowiska pracy w Filharmonii Koszalińskiej im St. Moniuszki w Koszalinie jest Dyrektor Filharmonii Koszalińskiej z siedzibą przy ul. Piastowska 2 w Koszalinie.
Administrator danych informuje, że:

 1. Kontakt z inspektorem ochrony danych realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@filharmoniakoszalinska.pl
 2. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
  a. przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy,
  b. kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji.
 3. Państwa dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Filharmonii Koszalińskiej zaangażowanych w proces rekrutacji.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, co będzie jednoznaczne z odstąpieniem z dalszego udziału w rekrutacji. Po zakończeniu procesu rekrutacji dane osób niezakwalifikowanych zostaną trwale zniszczone.
 5. Przysługuje Państwu prawo do: cofnięcia zgody, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie danych, o których mowa w ofertach pracy jest wymagane określonymi przepisami prawa i jest niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji na dane stanowisko.
 7. Realizacja praw, o których mowa w pkt 5 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@filharmoniakoszalinska.pl lub sekretariat@filharmoniakoszalinska.pl a także drogą listowną przesyłając żądanie na adres siedziby Filharmonii Koszalińskiej im. St. Moniuszki w Koszalinie ul. Piastowska 2, 75-400 Koszalin.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.

https://www.grafikkultury.pl/media/kgk/kgk-2021-01.pdf
Zachęcamy do lektury najnowszego Koszalińskiego Grafiku Kultury, w którym znajdziecie Państwo m.in. rozmowę z Dyrektorem Filharmonii Koszalińskiej Robertem Wasilewskim.

UWAGA - dotyczy odwołanych lub przełożonych koncertów

Szanowni Widzowie,
informujemy, że:

 • koncert "Presley & Sinatra", planowany na 5 grudnia 2020 r., został odwołany.DSC03976

UWAGA - dotyczy odwołanych lub przełożonych koncertów

Szanowni Widzowie,
informujemy, że:

 • koncerty Artura Rojka, planowane na 30 października 2020 r., zostały przeniesione na 4 marca 2021 r.(godz. 17:30 i 20:00);
 • koncert Sławka Uniatowskiego, planowany na 14 listopada 2020 r., został przeniesiony na 15 maja 2021 r.;

UWAGA - dotyczy odwołanych lub przełożonych koncertów

Szanowni Widzowie,
informujemy, że:

 • koncert Śpiewającej Rodziny Kaczmarek, planowany na 17 października 2020 r., został przeniesiony na 16 kwietnia 2021 r.;
 • koncert Maryli Rodowicz, planowany na 5 listopada 2020 r., został przeniesiony na 27 listopada 2021 r.;
 • gala operowa, planowana na 7 listopada 2020 r., została odwołana;
 • występ Royal Lviv Ballet, planowany na 9 listopada 2020 r., został przeniesiony na 5 listopada 2021 r.;
 • koncert Anny Wyszkoni, planowany na 10 listopada 2020 r., został przeniesiony na 27 marca 2021 r.;
 • koncert Michała Bajora, planowany na 21 listopada 2020 r., został przeniesiony na 3 grudnia 2021 r.

UWAGA - dot. koncertu Edyty Geppert

Szanowni Widzowie,
informujemy, że koncert Edyty Geppert zaplanowany na 7.12.2020 odbywa się w niezmienionym terminie, ale przy zmniejszonej pojemności widowni. Obsługa widowni, po kontroli biletów, wskaże Widzom nowe miejsca zgodne z wytycznymi sanitarnymi. W związku z brakiem możliwości zapewnienia Widzom miejsc zgodnych z zakupionymi biletami, istnieje możliwość dokonania zwrotu biletów w terminie do 22.10.2020 r. W wypadku chęci zwrócenia biletu prosimy o kontakt z punktem, w którym go zakupiono (kasa Filharmonii lub portal Kupbilecik.pl).

UWAGA - dot. koncertu gruzińskiego zespołu tańca i pieśni "DAISI"

Planowany na 16.10.2020 r. koncert został ODWOŁANY.
Po zwrot pieniędzy za bilety zapraszamy do kasy filharmonii.
Pieniądze za bilety zakupione w Internecie zwraca portal kupbilecik.pl

UWAGA - dot. koncertu Ireny Santor w ramach trasy "ŚPIEWAM, CZYLI JESTEM"

Posiadaczy biletów na koncert Ireny Santor, planowany na 4.09.2020 r. i odwołany z powodu pandemii, uprzejmie prosimy o zgłoszenie się do kasy Filharmonii Koszalińskiej.

Najbliższe spotkanie z Ireną Santor planowane jest na 22.05.2021 r.

O rozpoczęciu sprzedaży biletów poinformujemy w późniejszym terminie.

UDAŁO SIĘ!

Koncert symfoniczny, który z powodu deszczu został odwołany 28 czerwca, udało się zagrać 9 lipca o 13.30 na Rynku Staromiejskim w Koszalinie. Ledwie wybrzmiały ostatnie dźwięki orkiestry pod batutą Jakuba Chrenowicza i oklaski niezawodnej koszalińskiej publiczności, deszcz z chmur, które od dłuższego czasu groźnie wisiały nad ratuszem, zaczął padać. Melomanom i pogodzie gorąco dziękujemy! ;)DSC03601

Najnowsze ogłoszenia:

Posiadaczy abonamentów na trzeci kwartał sezonu artystycznego 2019/2020 prosimy o zgłoszenie się do kasy Filharmonii Koszalińskiej po zwrot pieniędzy za koncerty, które z powodu pandemii koronawirusa zostały odwołane, do końca 2020 roku.