Melomanom przypominamy, że zwrotu abonamentów na okres marzec - czerwiec 2020 r. dokonywać mozna do 30 listopada 2020 r.

Przed przekazaniem pieniędzy za bilety, prosimy jeszcze o wyrażenie zgody na przetwarzanie przesłanych przez Państwa danych osobowych oraz pełnych danych adresowych w celu przeprowadzenia całego procesu. W tym celu prosimy skopiować poniższą formułę, wkleić ją do e-maila, podpisać ją imieniem i nazwiskiem, a następnie odesłać w ramach naszej korespondencji elektronicznej.

  1. czytelny skan paragonu i biletu (w przypadku braku paragonu tylko skan biletu);
  2. informację o liczbie biletów do zwrotu;
  3. imię i nazwisko;
  4. dokładny adres z kodem pocztowym;
  5. numer telefonu kontaktowego;
  6. numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot.

BILETY NA POSZCZEGÓLNE KONCERTY

w pierwszych czterech miesiącach sezonu artystycznego 2020/2021
I strefa cenowa: normalny - 26 zł, ulgowy (również na Koszalińską Kartę Dużej Rodziny) - 22 zł; zbiorowy (przynajmniej 20 szt. - 20 zł)
II strefa cenowa: normalny - 22 zł, ulgowy (również na Koszalińską Kartę Dużej Rodziny) - 19 zł; zbiorowy (przynajmniej 20 szt. - 15 zł)

bilet "wejściówka" - 10 zł


SPRZEDAŻ ABONAMENTÓW:

Ze względu na konieczność przestrzegania limitu liczby uczestników koncertów Filharmonia Koszalińska nie przewiduje abonamentów na pierwsze cztery miesiące
sezonu artystycznego 2020/2021.

Regulamin sprzedaży biletów