data:

31 lipca 2023 r. (poniedziałek), godz. 12:00

bilety:

2 złote

„Zwierzęta małe i duże – czy potrafią śpiewać?”

Koszaliński kwartet smyczkowy zagra koncert, bazujący na popularnym motywie muzycznego świata zwierząt. Skrzypaczki, wiolonczelistka i kontrabasista przedstawią dzieciom poszczególne zwierzęta poprzez odpowiednie utwory, skomponowane na przestrzeni wieków – od dawnych melodii ludowych, jak „Mała żabka” czy „Stary niedźwiedź” poprzez utwory klasyczne aż do współczesnych przebojów. Wszystkie utwory opracował muzycznie koszaliński kontrabasista, aranżer i kompozytor Jacek Piotr Kujawski. On również będzie opowiadał o ich historii, zachęcał dzieci do wspólnego śpiewania i przedstawiał im poszczególne instrumenty.