data:

8 czerwca 2024 r., godz. 18.00

data:

9 czerwca 2024 r., godz. 10.00