data:

19 sierpnia 2023 r., godz. 18.00

bezpłatne wejściówki - zaproszenia w kasie filharmonii